Presentation

Med Malmö som bas, jobbar jag som fotograf egentligen var som helst. Utöver studion i Malmö, som används främst för porträtt- och produktfotografering, tas bilder även på plats. Kontoret, galleriet, industrilokalen, utomhus, i Italien, Brasilien…

Jag är knappast ensam om att älska att ta bilder, men det är ju bara så tillfredsställande. Att hitta och förmedla det vackra i människor, byggnader, platser och naturen, det är oslagbart.

I studion jobbat jag ofta med människor som varken är vana eller bekväma med att stå framför kameran. Att där få vara den som gör hela processen lättare och få ta fram det absolut bästa ur varje person är både roligt och en ynnest. Vi är alla olika, det är det jag vill förmedla.

Det skadar inte att ha roligt och trivas under tiden vi jobbar ihop enligt min mening.

Bilderna från Havanna kommer från en bokserie jag jobbar på, som visar hur staden stått stilla under över 40 år, men hur saker och ting plötsligt håller på att förändras i och med USAs nya ställningstagande gentemot landet. Kika in på lovehavana.se och min instagram feed om du är intresserad av mer bilder därifrån.

Introduction

With Malmö, Sweden, as base, I work as a photographer more or less anywhere. Besides the studio in Malmö, that is used primarily for portrait and product photography, pictures are also taken on location. The office, the gallery, the industrial building, outside, in Italy, Brazil…

The photographs from Havana comes from a book series I am working on, that shows how the time has stood still for over 40 years, but how things now are changing rapidly, due to USA's new stance towards the country. Take a peek at lovehavana.se and my instagram feed if you're interested in seeing more images from there.